Dyslexie

Binnen het VISTA College richt de loopbaanconsulent (LBC) dyslexie zich op de studenten, ouders, docenten en onderwijsteams. Tijdens een begeleidingsgesprek neemt de LBC dyslexie jou en je ouders mee in de mogelijkheden die wij als MBO te bieden hebben. Samen geven jullie de ondersteuning op maat vorm. De LBC dyslexie begeleidt de docenten en onderwijsteams in: de omgang met dyslexie in de klas, het vormgeven van processen voor jou als student na de intake en omgaan met Kurzweil in de klas.

De LBC dyslexie bouwt verder aan de samenwerking met de diverse uitgevers van lesmateriaal. Dit  zorgt voor het optimaliseren van digitaal lesmateriaal voor dyslectische studenten, waardoor de scanservice vanuit Canon overbodig wordt.

Daarnaast onderhoudt de LBC dyslexie goede contacten met de examencommissies om zorg te dragen voor de juiste aanpassingen voor centrale- en instellingsexamens.

Hoe kom jij als student hiervoor in aanmerking?
Voorziening dyslexie is er alleen als je met een geldige dyslexieverklaring.

Deze moeten ondertekent zijn door: (GZ-) psycholoog, orthopedagoog (-generalist), of een (klinisch) kinder- en jeugdpsycholoog. Meer informatie over geldige dyslexieverklaringen zijn te vinden op http://www.steunpuntdyslexie.nl en via de checklist geldige dyslexieverklaring. Via het aanvraagformulier voorzieningen (tijdens de intake) wordt vastgelegd van welke voorziening de student gebruik wilt maken.

Binnen het VISTA College zijn de voorzieningen dyslexie onderverdeeld in een aantal onderdelen. Onderstaande onderdelen hebben te maken met het onderwijs én met de examinering:

  • Gebruik en Kurzweil dyslexie software op school en thuis. Bij centrale examinering wordt verklanking aangeboden.
  • Online training Kurzweil.
  • Extra tijd: 30 minuten.
  • Vergroten van teksten bij instellingsexamens (paper/pencil).
  • Gebruik van beveiligde laptop met Kurzweil bij instellingsexamens.
  • Gebruik van beveiligde laptop met Wordpad bij instellingsexamens.
  • Digitale examinering (zowel instellings- als centrale examens) met verklanking.
Welke procedures worden gehanteerd?

Je wordt (via Whatsapp) uitgenodigd voor een begeleidingsgesprek door de LBC dyslexie. Tijdens dit gesprek krijgt je alle uitleg over de ondersteuningsmogelijkheden binnen VISTA en wordt de ondersteuning ingericht naar je persoonlijke wensen.

Digitale leerboeken

In de afgelopen schooljaren is geprobeerd zoveel mogelijk lesmateriaal te digitaliseren. Dit gaat ook dit jaar weer volop door. Gedigitaliseerde boeken worden opgeslagen in de kurzweilbibliotheek van VISTA Natschool/Cumlaude. Tijdens het begeleidingsgesprek krijg je de inloggegevens voor Kurzweil thuis. Daarnaast teken je een akkoordverklaring voor het gebruik van de digitale boeken. Studenten in het MBO zijn verantwoordelijk voor het aanschaffen van de eigen leermiddelen. Door het tekenen van de akkoord verklaring geef je aan, dat jij de boeken rechtmatig gekocht hebt. Hierdoor krijgt VISTA de rechten om de boeken te scannen en te digitaliseren. Dit proces duur ongeveer 2 weken.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de LBC dyslexie, Chantal Voets via 06-51 52 50 24 of c.gerards@vistacollege.nl.