Dyslexie

Voor studenten met dyslexie zijn er binnen VISTA college verschillende voorzieningen in onderwijs en bij examinering ingericht. Voorwaarde voor een student om in aanmerking te komen voor deze voorzieningen is een geldige dyslexieverklaring*. Samen met de student en eventueel ouder wordt afgestemd over de voorzieningen waarvan de student gebruik gaat maken. Dit wordt geregistreerd via het Aanvraagformulier voorzieningen, hetgeen te vinden is in Eduarte. De Plaatsingsadviseur is doorgaans degene die het Aanvraagformulier voorzieningen met de student en ouder invult.

De Loopbaanconsulent dyslexie plant een begeleidingsgesprek met de student en ouder om de voorzieningen en ondersteuning verder op maat vorm te geven.

Daarnaast is de Loopbaanconsulent dyslexie er voor de onderwijsteams; om te ondersteunen en adviseren over hoe om te gaan met dyslexie in de klas en bijvoorbeeld over Kurzweil (softwarepakket voor mensen met dyslexie, met o.a. voorleesfunctie).

Heb je dyslexie? Bekijk dan hier hoe we binnen het VISTA college verder kunnen helpen.

DYSLEXIE WAT IS DAT?

Iemand met dyslexie heeft vaak:

  • Moeite om het verschil tussen sommige klanken (bijvoorbeeld eu en ui) te horen
  • Moeite om klanken of getallen in volgorde te zetten
  • Moeite om de uitleg van een docent te volgen
  • Moeite om tafels of spellingsregels te onthouden
  • Moeite met het onthouden van woordcombinaties en uitdrukkingen
  • Met het onthouden van losse gegevens zoals rijtjes, woorden en jaartallen

Heb jij ook moeite met lezen of spellen? Dan betekent het niet vanzelf dat je ook dyslexie hebt.