vertrouwenspersoon-2
Heb je te maken met ongewenst gedrag?

Ga dan naar de vertrouwenspersoon! Die kan je helpen. Zij ondersteunen, begeleiden en adviseren jou als je je ongewenst benaderd of behandeld  voelt. We luisteren naar je en kunnen je ook helpen met het ondernemen van actie om het ongewenste gedrag te stoppen. In sommige gevallen doen we samen met jou aangifte.

Jij hebt in alle gevallen wel zelf de regie. Wij doen niets zonder jou of jouw toestemming.

We nemen je serieus en gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met wat je vertelt.​​​​​​​ Het gaat om jouw beleving van ongewenst gedrag zoals:

  • seksuele intimidatie; aanrakingen en/of aandacht die je niet wilt

  • agressie en geweld ; het kan gaan over schelden maar ook dreigen met mishandeling, of fysieke mishandeling

  • pesten; buitensluiten, langdurig door een of meerdere personen door negatieve handelingen

  • discriminatie: onterecht verschil maken in behandeling op basis van geslacht, huidskleur, handicap, godsdienst, ras burgerlijke staat of seksuele voorkeur.
De vertrouwenspersonen zijn er voor jou
Je bent welkom bij een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon vangt je op en luistert naar je. Jouw verhaal wordt altijd vertrouwelijk behandelt. Aan bijna elke opleidingslocatie zijn een of meerdere vertrouwenspersonen gekoppeld. Vertrouwenspersonen zijn docenten met een speciale taak. Wie de vertrouwenspersoon of -personen op jouw locatie zijn, zie je op deze pagina. Is er voor jouw locatie geen vertrouwenspersoon? Dan mag je een vertrouwenspersoon van een andere locatie benaderen.