Geld

Krijg je kinderbijslag? Dan kun je misschien ook een ‘kindgebonden budget’ van de Belastingdienst krijgen. Dit is een extra maandelijkse bijdrage van de overheid voor gezinnen met kinderen. Je kunt het kindgebonden budget krijgen als je één of meer kinderen hebt jonger dan 18 jaar.

HOOGTE KINDGEBONDEN BUDGET

De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van het verzamelinkomen. Het verzamelinkomen vind je op de meest recente (voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting. Heb je nog geen belastingaangifte gedaan? Dan vind je het bedrag ook op je laatste jaaropgaaf. Hoe hoger het inkomen, hoe minder kindgebonden budget je krijgt. Dit hangt wel weer af van het aantal kinderen dat je hebt.

MEER KINDGEBONDEN BUDGET VOOR KINDEREN VANAF 12 JAAR

Heb je kinderen tussen 12 en 18 jaar? Dan wordt het bedrag automatisch verhoogd. Deze verhoging is bedoeld als een tegemoetkoming voor schoolkosten. Je hoeft dit niet apart aan te vragen.

EISEN AAN EEN KINDGEBONDEN BUDGET

De eisen aan een kindgebonden budget zijn:

  • Je hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
  • Jijzelf of de andere ouder krijgt kinderbijslag.
  • Het gezamenlijke inkomen van jezelf en je eventuele partner is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor jou geldt.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Jouw (gezamenlijke) vermogen zoals spaargeld of beleggingen is niet te hoog.

Je hoeft het kindgebonden budget niet zelf aan te vragen bij de Belastingdienst. Dit regelt de SVB voor je. Wanneer je voor het eerst kinderbijslag van de SVB krijgt, sturen zij jou daarover een brief. Tegelijk vragen zij voor jou een kindgebonden budget aan bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst kijkt hoe hoog het inkomen is en beslist daarna of je een kindgebonden budget krijgt. Zo ja, dan stuurt de Belastingdienst je binnen 8 weken een beslissing. Je krijgt het kindgebonden budget dan vanaf de maand ná de geboortedatum van jouw kind.

Heb je géén bericht van de Belastingdienst gehad? Dan is jouw inkomen waarschijnlijk te hoog voor een kindgebonden budget. Je hoort dan namelijk niets van de Belastingdienst. Denk je dat je toch recht hebt op een kindgebonden budget? Op de website van de Belastingdienst lees je hoe je zelf het kindgebonden budget kunt aanvragen. Je kunt ook bellen naar de Belasting Telefoon: (0800) 05 43.