Geld

 

De kinderopvangtoeslag is een regeling die rekening houdt met wat je inkomen. Wordt je inkomen lager? Dan krijg je meer toeslag. Je kunt deze toeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

VOOR WIE?

Je kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor verschillende soorten opvang:

  • Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
  • Buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen.
  • Opvang door ouderparticipatiecrèches.
  • Gastouders via een gastouderbureau.

Let op: De opvang door de gemeente zijn aangemeld bij het Landelijk Register Kinderopvang. Passen familie, vrienden of kennissen op je kind? Dan heb je geen recht op kinderopvangtoeslag.

Je krijgt als ouder zelf de kinderopvangtoeslag op je bankrekening. Daarmee moet je zelf de opvang regelen en betalen.

Voor stellen geldt dat beide ouders moeten werken. Toch kun je ook kinderopvangtoeslag krijgen als je niet werkt. Dit geldt in de volgende situaties:

  1. Je volgt een (re-)integratietraject.
  2. Je bent een nieuwkomer en je volgt een inburgeringscursus.
  3. Je bent student bij een onderwijsinstelling die door de overheid wordt betaald.

De gemeente of het UWV betalen dan mee in de kosten van kinderopvang

AANVRAGEN KINDEROPVANGTOESLAG

Je kunt de kinderopvangtoeslag zelf aanvragen. Heb je daar hulp bij nodig? Bel dan met de Belastingtelefoon: (0800) 05 43. Je moet bij de aanvraag ook opgeven wat je jaarinkomen is. Hiervoor moet je zelf een schatting maken. Je kunt dit ook vragen aan jouw werkgever of uitkeringsinstantie.

Belastingdienst/Toeslagen heeft ook 5 tips opgesteld om ervoor te zorgen dat je de kinderopvangtoeslag ontvangt waar je recht op hebt.

MAXIMALE UURPRIJS KINDEROPVANGTOESLAG

Kinderopvangtoeslag wordt berekend over het maximale uurtarief. Is jouw kinderopvang duurder? Dan krijg je over het deel boven het maximumuurtarief geen kinderopvangtoeslag. Is jouw kinderopvang goedkoper? Dan krijg je over dat hele uurtarief kinderopvangtoeslag. Je krijgt kinderopvangtoeslag voor maximaal 230 uur per maand per kind. De vorm van de opvang is daarbij niet van belang.