Werk en stage

Bij een sollicitatiebrief hoort een goed CV. Dit is de afkorting van het Latijnse woord curriculum vitae, ofwel levensloop. Het CV laat in het kort zien wie je bent en wat je kunt. Houd je CV kort en krachtig. Beschrijf de functies, ervaringen en activiteiten die relevant zijn voor de leerwerkbaan waarop je solliciteert. Zet bovenaan het CV altijd ‘curriculum vitae’ en zorg voor een overzichtelijke indeling. Gebruik bijvoorbeeld onderstaande kopjes.

VOORBEELD VAN EEN CV

Wij hebben al een CV-voorbeeld voor je opgesteld.

Tips en uitleg

Bekijk hoe je het beste je CV kan opstellen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Een goed CV begint met je persoonlijk gegevens. Denk hierbij aan je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, en geboortedatum.

PERSOONLIJK PROFIEL

In je persoonlijk profiel stel je jezelf kort voor. Noem minimaal 3 en maximaal 5 persoonlijke eigenschappen. Die moeten relevant zijn voor de leerwerkbaan of stage waarop je solliciteert. Je kunt hier ook in één of twee korte zinnen opschrijven wie je bent en wat voor soort leerwerkbaan je zoekt.

OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN

Vermeld hier alle opleidingen en cursussen die je hebt gevolgd. Begin met je laatst gevolgde of huidige opleiding. Noteer voor elke opleiding of cursus steeds het jaartal, het vakkenpakket of de specialisatie. Geef ook aan of je de opleiding hebt afgesloten met een diploma of certificaat.

WERKERVARING

Geef aan waar je eerder hebt gewerkt. Noem de functie en de taken je hebt uitgevoerd. Vergeet ook je stages niet (zet er wel bij dat het een stage was). Begin met je meest recente werkervaring. Je mag ook werkervaring vermelden die niet relevant is voor de functie of het bedrijf waar je solliciteert. Je hoeft dit echter niet uit te werken.

NEVENACTIVITEITEN

Vermeld hier interessante ervaringen die je buiten je werk hebt opgedaan. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, het maken van een clubblad voor een vereniging of het organiseren van een toernooi.

OVERIGE INFORMATIE

Hier is plek om andere belangrijke zaken te vermelden. Vermeld hier bijvoorbeeld welke computervaardigheden je beheerst en welke talen je spreekt. Als je een sport beoefent of een hobby hebt, kun je dat hier ook kwijt (tip: zet niet als hobby ‘feesten’ of ‘uitgaan’ of iets soortgelijks neer). Als je een rijbewijs hebt, vermeld dat dan ook.

VORM

Lees hieronder een aantal tips voor de vorm van je CV.

 • Beperk je tot 1 à 2 pagina’s.
 • Zorg voor een correcte spelling en grammatica. Laat je CV door een aantal mensen nalezen op schrijffouten. Gebruik de spellingscontrole.
 • Zorg voor een aantrekkelijke en verzorgde opmaak.
 • Wees beknopt.
 • Zet je naam ook op de tweede pagina (handig als de bladen van elkaar loskomen).
TIPS

Hieronder vind je nog een aantal tips voor de inhoud van je CV.

 • Benadruk je talenten.
 • Zet er alleen relevante gegevens in.
 • Wees eerlijk.
 • Zit er een gat in je CV? Niet over liegen of verzwijgen. Geef een positieve, korte uitleg.
 • Op welke terreinen ben je al bezig in de sector waarvoor je solliciteert? Heb je bijvoorbeeld al eens vrijwilligerswerk of onbetaald werk gedaan? Vergeet dit dan zeker niet te vermelden!
OPMAAK

Waar moet je op letten bij de opmaak van je CV?

Wel doen!
 • Maak een netjes en overzichtelijk document. Gebruik duidelijke kopjes en genoeg witruimte. De werkgever moet meteen kunnen zien of jij de juiste kwaliteiten en werkervaring hebt.
 • Gebruik bij voorkeur zwarte letters in een goed leesbaar lettertype, op een witte achtergrond.
 • Een tabel kan een goede manier zijn om de informatie overzichtelijk te presenteren. Bijvoorbeeld de cursussen die je hebt gevolgd. Gebruik een tabel alleen als je CV daar beter leesbaar van wordt.
 • Maak een pdf van je Word-document. Zo voorkom je dat de kolommen verspringen als iemand je CV op een andere computer opent.
Niet doen!
 • Een te grote foto van jezelf. Een foto is niet per se nodig. Gebruik je er wel een? Houd dan pasfotoformaat aan. Gebruik alleen foto’s waar jij met zakelijke kleding op staat. Dus geen vakantiefoto’s of uitgaansfoto’s.
 • Een cover en een schutblad aan je CV toevoegen: werkgevers zullen het document niet printen en inbinden. Dit heeft dus geen enkele meerwaarde.
 • Plaatjes: zet geen vlindertje of iets anders naast je naam (écht, dit gebeurt!).
 • Een lettertype als Lucida Handwriting of Comic Sans. Deze lettertypes zijn niet meer van deze tijd en een beetje kinderachtig. Dat komt onprofessioneel over. Gebruik bijvoorbeeld Verdana of Arial. Zorg dat het lettertype voor je CV en je brief hetzelfde is.
 • Gebruik de opties om letters vet te maken, te onderstrepen en te cursiveren niet door elkaar: maak een keuze uit een van deze mogelijkheden om verschil te maken. Voorkom dat je de ene regel vet maakt, de volgende onderstreept en daarna weer overgaat op schuin schrift. Dit maakt een rommelige indruk.