studentenraad - CSR

Binnen het VISTA college is er een studentenraad. De leden van de Centrale Studentenraad van VISTA college doen hun uiterste best om de belangen van alle studenten van VISTA college te behartigen.