Geld

Het schooljaar begint officieel op 1 augustus. Ben je óp 1 augustus 18 jaar of ouder en zit je op het MBO? Dan moet je voor dat schooljaar lesgeld betalen. De overheid bepaalt elk jaar opnieuw hoe hoog het lesgeld is.

LESGELD

Je kunt er voor kiezen om je lesgeld in 9 termijnen te betalen. Dit worden ook wel incassomomenten genoemd. DUO schrijft het lesgeld in 6 keer van je rekening af. Dat gebeurt van oktober tot en met april. Alleen in de maand december schrijven ze geen termijn af.

Krijg je studiefinanciering? Dan mag je niet zomaar onbeperkt bijverdienen. Er is een zogenoemde bijverdiengrens. Dit is wat je maximaal aan inkomen mag hebben als je studiefinanciering krijgt. De overheid kijkt naar je verzamelinkomen of belastbaar loon. Dat mag bestaan uit allerlei soorten inkomen, zoals salaris, bijbaantje, uitkering of inkomen uit een eigen bedrijf.

Volg je op 1 augustus deeltijd mbo en ben je jonger dan 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Hoe hoog het lesgeld is, hangt af van het niveau van jouw deeltijdopleiding.

TERUGGAVE LESGELD NA EXAMEN

Heb je je jouw opleiding bijna afgerond? Maar lukt het niet om in hetzelfde schooljaar examen te doen? Dan moet je je opnieuw inschrijven voor het volgende schooljaar. Je betaalt dan ook opnieuw lesgeld. Doe je daarna examen en haal je het diploma? Dan heb je misschien voor een heel jaar betaald terwijl je nog maar even op school zat. Door een aanpassing van de regels kun je voortaan een deel van het lesgeld terugkrijgen. Check op de website van DUO of dat ook voor jou geldt.

LESGELD VAVO

Lesgeld en bijdrage gesubsidieerd onderwijs VAVO
Voltijdstudenten* betalen via DUO € 1137. Deeltijdstudenten betalen de bijdrage van het lesgeld per vak aan ons. Afhankelijk van het aantal uren les per week bedraagt dit tussen € 102 en € 153. Wij versturen de factuur meestal in oktober.

*Je bent voltijdstudent indien je 650 uren onderwijs op school volgt.

 

Tegemoetkoming studiekosten DUO
Studenten met meer dan 650 uren contacttijd kunnen bij DUO de “tegemoetkoming scholieren boven 18 jaar” aanvragen. Studenten met minder contacturen kunnen de “eenmalige tegemoetkoming in de studiekosten voor deeltijders ouder dan 18 jaar” aanvragen.