locatie_rood

Hieronder kun je een overzicht zien met welke vragen je terecht kunt bij het MBO Knooppunt Sittard.

Met welke vragen kun je terecht bij het MBO Knooppunt Sittard?

De mensen van het MBO knooppunt hebben veel ervaring met jongeren, en met de vragen of zorgen die zij hebben. Je kunt er met uiteenlopende vragen terecht, zoals vragen over je gezondheid (ook gevoelens, angst, stress), geldzaken (inkomsten en schulden), wonen, sociale contacten of andere dingen waar je je zorgen over maakt. Door een goede samenwerking is er vaak snel extra ondersteuning mogelijk of dichtbij, waar je direct gebruik van kunt maken.

Instelling
Beschrijving
Contactgegevens

MBO coach geldzaken/juridisch Partners in welzijn

We leven in een vreemde tijd; soms mag er iets niet, tegenlijktijd moet er zoveel. Heb jij een vraag of wil jij hulp bij het aanvragen van studiefinanciering, je (aankomende) zorgverzekering, wil je zorgtoeslag aanvragen en weet je niet hoe? Wil je op jezelf wonen en weet je niet waar je moet beginnen? Of heb je een bijbaantje en wil je weten of je hier genoeg mee verdient om je vaste lasten te betalen? Misschien wil je weten of je (belasting)geld kan terugkrijgen door bijvoorbeeld belastingaangifte te doen? Of misschien woon je al op jezelf en wil je weten of je in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Of voor huurtoeslag? Of zit je wel met een hele andere vraag waarmee je niet verder komt of je niet weet waar je moet beginnen.

Zit je met een van deze vragen? Neem dan contact op met Memphis Pieters van het Sociaal Plein van Partners in Welzijn. Memphis Pieters is een sociaaljuridisch dienstverlener die gespecialiseerd is in het Sociaal Zekerheidsrecht en zoals dat in Nederland wordt genoemd ‘voorliggende voorzieningen’. Memphis is vanuit de organisatie Partners in Welzijn aangesloten bij het MBO Kooppunt van het Vista college. Memphis is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag te bereiken op: 06-51165144 en sociaalplein-student@piw.nl.

Memphis Pieters
Sociaal juridische dienstverlener
Mobiel: 06-51165144
E-mail: memphis.pieters@piw.nl

Schoolmaatschappelijk werkers

Je kunt met de schoolmaatschappelijk werker in gesprek als er buiten school om zaken spelen waar je tegenaan loopt, die ook invloed hebben op jouw functioneren op school.

Het kan zijn dat je niet lekker in je vel zit, veel piekert, vervelende dingen hebt meegemaakt, of het misschien wel niet fijn loopt thuis.

De schoolmaatschappelijk werker gaat dan met jou in gesprek over wat er speelt en wat je graag zou willen veranderen. Samen wordt er dan gekeken naar wat je nodig hebt om tot die verandering te komen, en ook naar wie daarbij zou kunnen helpen. Als er andere hulp nodig is dan de schoolmaatschappelijk werker jou kan bieden, helpt de schoolmaatschappelijk werker jou om bij de juiste hulp uit te komen.

Amanda Postma
Schoolmaatschappelijk werker
Mobiel: 06-36433409
E-mail: Amanda.postma@piw.nl

Shanna Boetskens
Schoolmaatschappelijk werker
Mobiel: 06-51884956
E-mail: Shanna.boetskens@piw.nl        

Teun Munsters
Schoolmaatschappelijk werker
Mobiel: 06-18643915
E-mail:
Teun.munsters@piw.nl

Leerplicht ambtenaar

De leerplichtambtenaar is er voor jongeren van 5 tot 18 jaar. Hij zet zich samen met jou, je ouders en school in om verzuim en schooluitval te voorkomen. Niet door jou of je ouder(s)/verzorger(s) ‘op de vingers te tikken’, maar wel door jullie te helpen bij problemen die verzuim veroorzaken. Ga je bijvoorbeeld niet naar school door problemen thuis dan zoekt de leerplichtambtenaar samen met jou en alle betrokkenen mee naar een oplossing. We willen dat je weer op en fijne manier naar school kunt gaan. De leerplichtambtenaar werkt samen met organisaties en instanties die werken voor het welzijn van jongeren.

Philippe Meertens
Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek
Mobiel: 06-11813246 
E-mail: philippe.meertens@sittard-geleen.nl

 

RMC-consulenten

De RMC-consulent is er voor jongeren van 18 tot 23 jaar zonder een MBO 2, havo of vwo diploma. Als het even niet goed gaat op school of je dreigt uit te vallen dan zal de RMC-consulent contact met jou (en eventueel met je ouders) opnemen. School meldt ook verzuim bij de RMC-consulent. We willen voorkomen dat je school zonder diploma verlaat. Natuurlijk mag je zelf ook contact opnemen met de RMC-consulent.
De RMC-consulent nodigt jou en soms ook je ouders/verzorgers uit voor een gesprek. Hij/zij probeert samen met jou te kijken wat de reden is van het verzuim .Ook kijkt de RMC-consulent welke hulp je nodig hebt om je weer terug naar school te laten gaan. De RMC-consulent kan je ook helpen om hulp te krijgen bij problemen zoals schulden, verslaving en hij/zij kan je ondersteunen op verschillende andere leefgebieden.

Roger Roolvink
Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek
Mobiel: 06-54297532
E-mail: roger.roolvink@sittard-geleen.nl

Philippe Meertens
Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek
Mobiel: 06-11813246 
E-mail: philippe.meertens@sittard-geleen.nl

Verona Hinson
Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek
Mobiel: 06-58076604
E-mail: verona.hinson@sittard-geleen.nl

Jongerenloket/consulenten:

De jongerenconsulent is er voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Je kunt er terecht met al je vragen en problemen die je misschien ervaart.  Bijvoorbeeld vragen over werk, inkomen, schulden of andere zorgen die je hebt.  In je eerste gesprek met de jongerenconsulent praat je dan ook samen over jouw situatie. Samen maak je afspraken over wat er nodig is om je verder op weg te helpen.

De jongerenconsulent ondersteunt en begeleid je hierbij.

Samen bespreken we wat je zelf kan doen en waar je extra hulp bij nodig hebt.

De jongerenconsulent heeft contact met scholen, de gemeente en andere instanties die met je mee kunnen werken aan jouw plan van aanpak. Heb je dan ook vragen over bijvoorbeeld leren, werken, wonen en inkomen of heb je andere vragen waar we je bij kunnen helpen , neem dan gerust contact op met een jongerenconsulent van het jongerenloket.

Roger Roolvink
Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek
Mobiel: 06-54297532
E-mail: roger.roolvink@sittard-geleen.nl

Verona Hinson
Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek
Mobiel: 06-58076604
E-mail: verona.hinson@sittard-geleen.nl