locatie_rood

Hieronder kun je een overzicht zien met welke vragen je terecht kunt bij het MBO Knooppunt Maastricht.

Met welke vragen kun je terecht bij het MBO Knooppunt Maastricht?

De mensen van het MBO knooppunt hebben veel ervaring met jongeren, en met de vragen of zorgen die zij hebben. Je kunt er met uiteenlopende vragen terecht, zoals vragen over je gezondheid (ook gevoelens, angst, stress), geldzaken (inkomsten en schulden), wonen, sociale contacten of andere dingen waar je je zorgen over maakt. Door een goede samenwerking is er vaak snel extra ondersteuning mogelijk of dichtbij, waar je direct gebruik van kunt maken.

Instelling
Beschrijving
Contactgegevens

MBO coach financiën/geldzaken

Veel jongeren hebben vragen over hun geldzaken. Heb jij vragen over bijvoorbeeld:

 • studiefinanciering
 • zorgverzekering
 • kosten van op jezelf wonen
 • belastingtoeslagen
 • baantjes, werk en salaris

Lianne Janssen
Mobiel:
 06-12609263, bereikbaar via Whatsapp
E-mail: jongerenengeld.zuidlimburg@humanitas.nl

MBO coach jongeren, voor maatschappelijke ondersteuning

Als je tussen de 16 en 27 jaar bent en in Maastricht of in het Heuvelland woont, dan kun je met jouw vragen bij ons terecht. 

Met een diploma heb je meer kans op leuk en goed betaald werk. Het Jongerenpunt onderzoekt graag samen met jou de mogelijkheden. 

Solliciteren is lastig en spannend. Het Jongerenpunt helpt je hierbij. We kennen de arbeidsmarkt.

Ga je nu niet naar school en lukt het niet om werk te vinden? Het Jongerenpunt legt je uit welke rechten en plichten horen bij een bijstandsuitkering.

Sandra Smeitink
Mobiel: 06-55695279 
E-mail:
sandra.smeitink@trajekt.nl

MBO coach maatschappelijk, voor maatschappelijke en psychosociale ondersteuning

Iedereen heeft wel eens grote of kleine problemen. Thuis, op school of in de buurt/vrije tijd. Meestal kun je dit soort problemen zelf wel oplossen. Soms niet. Dan is het prettig om bij familie en vrienden een luisterend oor te vinden. Maar wat als je daar geen steun vindt? Of hen niet over je probleem durft te vertellen? Ga vrijblijvend een gesprek aan met schoolmaatschappelijk werk, dit is een vertrouwelijk gesprek. Wij helpen je met adviezen of tips en zetten samen met je alles op een rij. Heb je meer hulp nodig? Dan weten wij bij wie je kunt aankloppen en helpen je verder. 

Dingen waarvoor je terecht kunt bij het schoolmaatschappelijk werk:

 • Je zit niet lekker in je vel
 • Je hebt iemand verloren en bent hier verdrietig over
 • Je kunt je niet concentreren op school, of je bent niet gemotiveerd
 • Je wordt gepest, mishandeld of je hebt iets anders vervelends meegemaakt
 • Je hebt geldproblemen of schulden
 • Er zijn problemen thuis, binnen het gezin
 • Je hebt problemen op het gebied van seksualiteit of geaardheid
 • Of heb je een andere vraag; geen probleem. We zijn er voor jou en jouw verhaal!

Marjolijn Bruinsma
E-mail:
m.bruinsma@vistacollege.nl
Mobiel: 06-15003526

Stephan Janssen
E-mail: s.janssen@vistacollege.nl

Nathalie Knops
E-mail: nathalie.knops@trajekt.nl
Mobiel: 06-13298360

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar is er voor jongeren van 5 tot 18 jaar. Hij zet zich samen met jou, je ouders en school in om verzuim en schooluitval te voorkomen. Niet door jou of je ouder(s)/verzorger(s)  ‘op de vingers te tikken’, maar wel door jullie te helpen bij problemen die verzuim veroorzaken. Ga je bijvoorbeeld niet naar school door problemen thuis dan zoekt de leerplichtambtenaar samen met jou en alle betrokkenen mee naar een oplossing. We willen dat je weer op en fijne manier naar school kunt gaan. De leerplichtambtenaar werkt samen met organisaties en instanties die werken voor het welzijn van jongeren.

Inge Trines
Regionaal Bureau Leerplicht Maastricht Heuvelland
Mobiel: 
06-27850900
E-mail:inge.trines@maastricht.nl

Femke Oosterdijk
Regionaal Bureau Leerplicht Maastricht Heuvelland
Mobiel:
043-3505451
E-mail: femke.oosterdijk@maastricht.nl

RCM-Consultent

De RMC-consulent is er voor jongeren van 18 tot 23 jaar zonder een MBO 2, havo of vwo diploma . Als het even niet goed gaat op school of je dreigt uit te vallen dan zal de RMC-consulent contact met jou (en eventueel met je ouders) opnemen. School meldt ook verzuim bij de RMC-consulent. We willen voorkomen dat je school zonder diploma verlaat. Natuurlijk mag je zelf ook contact opnemen met de RMC-consulent.
De RMC-consulent nodigt jou en soms ook je ouders/verzorgers uit voor een gesprek. Hij/zij  probeert samen met jou te kijken wat de reden is van het verzuim .Ook kijkt de RMC-consulent welke hulp je nodig hebt om je weer terug naar school te laten gaan. De RMC-consulent kan je ook helpen om hulp te krijgen bij problemen zoals schulden, verslaving en hij/zij kan je  ondersteunen op verschillende andere leefgebieden

Erwin Dassen
Regionaal Bureau Leerplicht Maastricht Heuvelland
Mobiel: 
06-52086338
E-mail: erwin.dassen@maastricht.nl

Jongerenloket/consulenten:

De jongerenconsulent is er voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Je kunt er terecht met al je vragen en problemen die je misschien ervaart.  Bijvoorbeeld vragen over werk, inkomen, schulden of andere zorgen die je hebt.  In je eerste gesprek met de jongerenconsulent praat je dan ook samen over jouw situatie. Samen maak je afspraken over wat er nodig is om je verder op weg te helpen.

De jongerenconsulent ondersteunt en begeleid je hierbij.

Samen bespreken we wat je zelf kan doen en waar je extra hulp bij nodig hebt.

De jongerenconsulent heeft contact met scholen, de gemeente en andere instanties die met je mee kunnen werken aan jouw plan van aanpak. Heb je dan ook vragen over bijvoorbeeld leren, werken, wonen en inkomen of heb je andere vragen waar we je bij kunnen helpen , neem dan gerust contact op met een jongerenconsulent van het jongerenloket.

Xavier Serradura
Regionaal Bureau Leerplicht Maastricht Heuvelland
Mobiel: 06-38589008
E-mail: xavier.serradura@maastricht.nl

Jongerenwerker In Beeld

Naarmate je als jongere ouder wordt, krijg je steeds meer rechten en plichten. Dat is fijn, omdat je steeds meer alles zelf mag regelen, bepalen en je leert op eigen benen staan. Bij InBeeld kun je terecht om hierbij ondersteuning te krijgen.

Marielle Nolte Email: marielle.nolte@trajekt.nl
WhatsApp bereikbaar via 06-46610133

GZ-psycholoog BIG/psychotherapeut BIG

Youz Maastricht

 

Studenten kunnen bij ons terecht met vragen over angsten, somberheid, wanneer ze vastlopen in sociale contacten of niet goed in hun vel zitten.

Bij vragen kunnen je contact opnemen met Marieke Gunther door te mailen naar m.gunther@youz.nl of te bellen 088-3588910

Tijdens haar afwezigheid kun je mailen naar Hella Jeurissen: h.jeurissen@youz.nl

Jeugdzorginstelling  Xonar

Vragen over: begeleid wonen, minderjarige asielzoekers, pleegzorg, ambulante begeleiding binnen het gezin of alleen met jongeren.

Wij bieden specialistische hulp bij opvoedings- en opgroeiproblemen aan gezinnen in Limburg. Maar ook kunt u denken aan crisisopvang of opvang en hulp voor jeugdigen bij wie een achterstand in hun ontwikkeling is vastgesteld.

Maar ook voor jongeren die enerzijds niet meer thuis willen of kunnen wonen, anderzijds nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen hebben wij diverse zorgprogramma’s.

Pascalle Bronneberg  
E-mail:
ztmaastricht@xonar.nl
Mobiel: 043-6045763

Millie Bouwens
E-mail: 
m.bouwens@xonar.nl
Mobiel: 06-53678643

Heb je vragen over onderstaande onderwerpen? Klik dan op de link!

Zelfstandig wonen of welke opties er kunnen zijn:
https://www.xonar.nl/wat-wij-bieden/jeugd-en-opvoedhulp/werken-aan-zelfstandigheid

Rondom Jong ouderschap/zwangerschap:
https://www.xonar.nl/wat-wij-bieden/jeugd-en-opvoedhulp/aanstaande-jonge-ouders

Zoek je een hand hulp in de Transculturele begeleiding: 
https://www.xonar.nl/wat-wij-bieden/jeugd-en-opvoedhulp/transculturele-begeleiding

Loopbaanconsulent Aanspreekpunt MBO knooppunt Maastricht

Minyi Cheng (Monique Rouwenhorst-Reijnders is haar tijdelijke vervanging vanaf 29 maart 2021 i.v.m. zwangerschapsverlof)

Vragen over: studentenbegeleiding binnen de opleiding, contactpersoon voor MBO Knooppunt partners en VISTA college locatie Maastricht.

Heb je vragen, vul hier het contactformulier in via Check it MBO Knooppunt.

Loopbaanconsulent Aanspreekpunt MBO knooppunt Maastricht

Hosai Loudin

Vragen over: studentenbegeleiding binnen de opleiding, contactpersoon voor MBO Knooppunt partners en VISTA college locatie Maastricht.

Heb je vragen, vul hier het contactformulier in via Check it MBO Knooppunt.