passendonderwijs

Dyscalculie betekent het ‘niet kunnen rekenen’. Je hebt bijvoorbeeld heel veel moeite met rekenen en het oplossen van andere wiskundeproblemen.

DYSCALCULIE HERKENNEN

Iemand met dyscalculie heeft vaak:

  • Moeite met de basis van rekenen zoals: breuken, de waarde van getallen, en verbanden tussen getallen
  • Problemen met het korte termijngeheugen
  • Problemen hebt met inzicht: hoofdrekenen en schatten
  • Problemen met recepten lezen en klokkijken
  • Problemen met ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijk inzicht: het verschil tussen links en rechts, het lezen en onthouden van cijferreeksen en het lezen van kaarten of tabellen
  • Problemen met het begrijpen van codes, patronen of talen

Heb jij ook moeite met rekenen? Dan betekent het niet vanzelf dat je ook dyscalculie hebt. Heb je extra hulp nodig tijdens je studie op VISTA college? Neem dan contact op.