gedrag

Er zijn verschillende stoornissen die onder de verzamelnaam autisme vallen. De verzamelnaam is nu ASS: autisme spectrum stoornis. Vroeger werd dit PDD-NOS, Asperger of klassiek autisme genoemd. Je leest hier meer over dit onderwerp.

WAT IS AUTISME (ASS)?

Jongeren met autisme denken op een andere manier. Ze vinden het vaak moeilijk om te begrijpen wat een ander denkt en voelt. Ze hebben andere verwachtingen over hoe iets zal gaan. En ook de communicatie met anderen verloopt voor hen op een andere manier. Jongeren met autisme verwerken ook wat ze horen, zien en voelen op een andere manier. Denk bijvoorbeeld aan geluiden of temperatuur. Daardoor zijn ze voor sommige prikkels extra gevoelig. Andere prikkels merken ze juist nauwelijks op.

Alles wat jongeren met autisme zien, horen, ruiken, proeven of voelen, wordt op een andere manier verwerkt in de hersenen. Jongeren met autisme kunnen onderling sterk van elkaar verschillen. Elke jongere heeft dan ook een andere mix van sterke en zwakke kanten. Sommigen hebben bijvoorbeeld een goed oog voor detail. Ze zijn eerlijk en recht door zee. Maar diezelfde jongeren kunnen tegelijkertijd moeite hebben met sociale contacten. Ze houden amper het overzicht. Of ze hebben opvallend weinig interesses. Autisme kan soms samengaan met een verstandelijke beperking. Maar het komt juist ook regelmatig voor bij jongeren die heel intelligent zijn.

AUTISME HERKENNEN

Iemand met autisme kun je vaak herkennen aan een aantal signalen en kenmerken. Dit kunnen zijn:

 • Onhandig en angstig gedrag in sociale situaties
 • Weinig begrip en gebruik van oogcontact, gezichtsuitdrukkingen en lichaamshouding
 • Moeite met het leren van sociale ervaringen
 • Moeilijk kunnen voorstellen wat iemand anders denkt en voelt
 • Bang zijn voor veranderingen
 • Vasthouden aan bepaalde gewoontes
 • Koppigheid en drift (veroorzaakt door angst)
 • Een eenzijdige belangstelling
 • Sterk of juist weinig gevoelig voor prikkels als geluid, temperatuur en aanraking
 • Soms een trage taalontwikkeling
 • Eigenaardig, ouderwets taalgebruik
ONDERSTEUNING

Herken jij enkele van deze kenmerken? Of heb je een diagnose binnen het autistisch spectrum? Heb je vragen over hoe je dit moet combineren met je studie op VISTA college? Praat met je mentor of neem contact op.