gedrag

Hieronder lees je iets over hoe je het gedrag van jongeren met ADHD of ADD kunt herkennen. Je hoeft niet alles van de lijst hieronder te laten zien om toch ADHD of ADD te hebben.

ADHD EN ADD

Jongeren met ADHD zijn net zo verschillend van elkaar als ‘andere’ jongeren. Ze zijn dus niet altijd en allemaal even druk, impulsief of ongeconcentreerd. Bij jongeren met ADD is vooral het drukke gedrag minder zichtbaar.

Er zijn meer jongens dan meisjes die ADHD hebben. Soms kun je de kenmerken pas op latere leeftijd herkennen. Deze aandoening komt bij 4 tot 5 procent van de jongeren voor. Bij de volwassenen is dat 3 tot 4 procent.

Op latere leeftijd wordt de ADHD vaak minder. Toch blijft meer dan de helft er last van houden. Er zijn dus ook veel volwassenen met ADHD. Met een goede begeleiding en behandeling kunnen ze toch normaal functioneren.

ADHD HERKENNEN

Jongeren met ADHD vallen vooral op omdat zij:

 • Moeilijk stil kunnen blijven zitten
 • Snel zijn afgeleid
 • Moeilijk op hun beurt kunnen wachten
 • Van de ene activiteit naar de andere hollen
 • Niet rustig kunnen werken
 • Overdreven veel praten
 • Anderen steeds onderbreken
 • Niet goed luisteren naar wat anderen zeggen
 • Zich makkelijker in gevaarlijke situaties storten
 • Moeite hebben om instructies kunnen volgen
 • Anders reageren op straf en beloning
 • Spullen kwijtraken of vaak iets verliezen
 • Moeilijk blijvend de aandacht kunnen richten
 • Zichzelf moeilijk onder controle kunnen houden
ADD HERKENNEN

Jongeren met ADD vallen op omdat zij:

 • Dromerig zijn
 • Passief lijken, geen initiatief tonen
 • Teruggetrokken zijn
 • Ongeorganiseerd en vergeetachtig zijn
 • Niet lijken te luisteren
 • Vaak dingen kwijt zijn
 • Gemakkelijk afgeleid worden
 • Moeite hebben met het sociale gebeuren in de klas
ONDERSTEUNING

Herken jij enkele van deze kenmerken? Of is bij jou al ADD of ADHD vastgesteld? En heb je vragen over hoe je dit moet combineren met je studie op VISTA college? Praat met je mentor of neem contact op.