113

Mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer/questioning of aseksueel/aromantisch zijn (LHBTIQA+*) zijn of zulke gevoelens hebben, staan voor extra uitdagingen in vergelijking met anderen. Negatieve reacties, pesten en geweld komen veel voor. Dit maakt LHBTIQA+’ers kwetsbaar voor onder meer depressie en zelfdoding.

*LHBTIQA+ is de afkorting van lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer/questioning en aseksueel/aromantisch. De plus geeft aan dat de term inclusief is voor mensen die zichzelf anders noemen dan waar deze letters voor staan.

Zelfdodingsgedachten

Bijna de helft van de Nederlandse LHBTIQA+ volwassenen heeft ooit zelfdodingsgedachten gehad. Dit is ruim 5x meer dan anderen.

 
Invloed coming out op zelfdodingsgedachten

Onder LHBTIQA+’ers die nog niet uit de kast zijn gekomen, komen zelfdodingsgedachten en zelfdodingspogingen vaker voor dan bij LHBTIQA+’ers die al uit de kast zijn.

DE REACTIE VAN ANDEREN OP DE COMING OUT SPEELT EEN CRUCIALE ROL

LHBTIQA+’ers die een positieve reactie van hun ouders en de rest van de omgeving krijgen, hebben minder vaak zelfdodingsgedachten en pogingen.

INFO EN TIPS OVER HOMO-, LESBISCHE, BI- OF TRANSGENDERGEVOELENS?

Voor jongeren die (misschien) LHBTIQA+ zijn, staat er info en tips op iedereenisanders.nl. Voor professionals die jongeren ondersteunen zoals hulpverleners, jongerenwerkers en docenten staat er info en tips op iedereenisanders.nl/ondersteuners. Vragen over (misschien) lesbisch, homo, bi of transgender zijn, kunnen zowel jongeren als volwassenen stellen via Switchboard of neem contact op met je mentor of de loopbaanconsulent.