boekenenmaterialen

Als je bij VISTA college een opleiding volgt, heb je natuurlijk boeken en andere leermiddelen nodig. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van jouw leermiddelen. Behalve als je een Entree-opleiding volgt, daar worden je boeken voor je geregeld. Je krijgt dan de kosten op een rekening.

Maar er kunnen ookomstandigheden zijn waarin het betalen van de directe schoolkosten – zoals leermiddelen en materialen – een probleem vormen. Ook kun je als student plotseling ziek worden of door andere bijzondere omstandigheden, studievertraging oplopen. Je kunt dan als student hierin, onder bepaalde voorwaarden, financieel ondersteund worden. Bijvoorbeeld als je ouders/ verzorgers een minimuminkomen hebben of je chronisch ziek bent. Afhankelijk van je leeftijd, of bij studievertraging, bestaat hier een regeling voor.