niveau-2-3-4

Op het ROC volgen we tijdens jouw schoolloopbaan hoe het met je gaat. Daar hebben we regelmatig contact over met jou. Blijkt dat de studie niet zo goed gaat of dat je dreigt vast te lopen? Dan voeren we extra gesprekken om dit te verbeteren. Volgens de wet moet er een bindend studieadvies worden gegeven.

BINDEND STUDIEADVIES BIJ NIVEAU 2, 3 EN 4

Iedere student (niveau 2,3 en 4) krijgt na 9 maanden na de start van de opleiding een bindend studieadvies (BSA).

Dit is een besluit van een onderwijsteam over de studievoortgang van de student. Voorafgaande aan het bindend studieadvies krijgt een student 2 keer een studieadvies / studieloopbaangesprek.

Het studieadvies en bindend studieadvies worden op dezelfde criteria gebaseerd, namelijk:

  1. PRESTATIE ofwel resultaten: kennis, inzicht, en vaardigheden passend bij de opleiding op bij het beroep
  1. PRESENTIE: aanwezigheid
  1. PRAKTIJK: beroepshouding
  1. PRESENTATIE: studiehouding

Bij een bindend studieadvies (BSA) heeft het onderwijsteam 2 opties:

  • Positief bindend studieadvies
  • Negatief bindend studieadvies

Een positief BSA betekent dat je door mag met de gekozen opleiding. Bij een negatief BSA ziet het onderwijsteam onvoldoende studievoortgang en is het niet realistisch om een diploma te behalen voor de gekozen opleiding. Je kan niet door met de opleiding en de onderwijsovereenkomst wordt beëindigd.

Je hebt als student recht op 8 weken begeleiding naar een nieuwe opleiding (binnen of buiten VISTA college).

NIET EENS?

Als je het niet eens bent met het negatieve bindende studieadvies kun je binnen twee weken in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de examens, ter attentie van de Ambtelijke secretaris, postbus 207, 6400 AE Heerlen.