entree-icon

Op het ROC volgen we tijdens jouw schoolloopbaan hoe het met je gaat. Daar hebben we regelmatig contact over met jou. Blijkt dat de studie niet zo goed gaat of dat je dreigt vast te lopen? Dan voeren we extra gesprekken om dit te verbeteren. Volgens de wet moet er een bindend studieadvies worden gegeven.

BINDEND STUDIEADVIES IN ENTREE ONDERWIJS

Aan het begin van je opleiding worden met jou afspraken gemaakt. Deze worden vastgelegd in je studieadvies. Tijdens je studie krijg je maximaal 12 weken de tijd om te laten zien wat je kunt. Samen met je begeleider ga je daarover in gesprek. Tijdens de gesprekken wordt de inhoud van het studieadvies besproken.

Uiterlijk na 3 maanden wordt er een bindend studieadvies afgegeven. Dit advies kan zijn:

  • Jij door mag met de entreeopleiding, samen met je begeleider bepaal je het profiel waar je in verder gaat.
  • Je moet stoppen met de Entreeopleiding. In overleg met jou, je ouders/verzorgers en je netwerk zal gekeken worden naar een ander passend traject.
NIET EENS?

Als je het niet eens bent met het negatieve bindende studieadvies kun je binnen twee weken in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de examens, ter attentie van de Ambtelijke secretaris, postbus 207, 6400 AE Heerlen.