113

Mensen die lesbisch, homo, bi en/of transgender (LHBT) zijn of zulke gevoelens hebben, staan voor extra uitdagingen in vergelijking met anderen. Negatieve reacties, pesten en geweld komen veel voor. Dit maakt LHBT’ers kwetsbaar voor onder meer depressie en zelfdoding.

Zelfdodingsgedachten

Bijna de helft van de Nederlandse lesbische, homo- en biseksuele (LHB)-volwassenen heeft ooit zelfdodingsgedachten gehad. Dit is ruim 5x meer dan anderen.

 
Invloed coming out op zelfdodingsgedachten

Onder LHB’ers die nog niet uit de kast zijn gekomen, komen zelfdodingsgedachten en zelfdodingspogingen vaker voor dan bij LHB’ers die al uit de kast zijn.

DE REACTIE VAN ANDEREN OP DE COMING OUT SPEELT EEN CRUCIALE ROL

LHB’ers, transgenders en non-binaire mensen (mensen die zich noch man noch vrouw voelen, of beide, of er tussenin) die een positieve reactie van hun ouders en de rest van de omgeving krijgen, hebben minder vaak zelfdodingsgedachten en pogingen.

INFO EN TIPS OVER HOMO-, LESBISCHE, BI- OF TRANSGENDERGEVOELENS?

Voor jongeren die (misschien) LHBT zijn, staat er info en tips op iedereenisanders.nl. Voor professionals die jongeren ondersteunen zoals hulpverleners, jongerenwerkers en docenten staat er info en tips op iedereenisanders.nl/ondersteuners. Vragen over (misschien) lesbisch, homo, bi of transgender zijn, kunnen zowel jongeren als volwassenen stellen via Switchboard of neem contact op met je mentor of de loopbaanconsulent.